18 februāris 2009

mazliet psihodēla no arhīviem

Raksts par latviešu koloniju-Galičmiza.
"Krievu(īstenībā baltktievu-mans) zemnieks uzskata latviešus par kulakiem.Un tam ir iemesls. Latviešu zemnieki jau no sen uz krieviem augstprātīgi skatās,viņi sevi uzskata par ļoti kulturāliem cilviekiem un domā, ka viniem nevajag mācīties no krievu zemniekiem.Bija gadījums kad es, pa lauku ejot, pamanīju,ka tur, kur izrok kartupeļus ,tikai krievu sievietes strādā.Kad es pajautājusi kāpēc tur strādā tikai krievu bobas, latvieši-saimnieki atbildējisi,ka latviešiem tas ir pārāk netīrs darbs.es uzzināju, ka bagātāki latvieši par kapeikām, bet bieži un par velti pieņēma darbā krievu sievietes veļas un mājās mazgāšanas dēļ.Viņiem ir no sen tadi paraži un krievu sievietes uzskata latvieti par kundzi, uzskata par savu pienākumu nonākt un izdarīt visu netīru darbu"

Un vel stasts no viena cita biedra :
"Es pazinjou Gruzdu latkolonijai kad es izbraukšu,laj vinji pazinjotu visiem pilsoniem kad bus sapulce.Plkst.5. no pusdienas bija sanakusi 44 cilveki. Sapulcei dienas kartiba bija sekoša:1)Starptautiska politika PSRS 2)Tekošas darišanas
Manu referatu visi klat esošie klausijas ar lielu uzmanibu.Garastavoklis bija loti labs,-kad referatu es beidzu jautajumu un debates bija ljoti maz.Kad es parasiju kapec jautajumu tik maz un tapat ari debates? Tad atbilde bija tada: kad visi esat ljoti labi sapratusim nesat ka jautat un izsaicities, ta ka padomju valdiba iet pa pareizu celju .
Pec tam sakas tekošas darišanas. Tekošajos darišanas laiku maminjas man uzdeva šadus jautajumus :kapec bernus skola nemacat bibiles stastus?Un macat necienit vecakus? Visparigi man aiznema 1,5 stundas laika ar atbildi palikas mera."

Esmu redzējusi latviešu rakstus kirilicā, bet latviešu valodā kirilicā izdrukatās atskaites no 1925. g. -tās izskatās tieši psihodēliski.